คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank AA+

เฉลี่ยจาก 24 คน

คุณภาพของสินค้า
9
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
8.98
การบริการ/อัธยาศัย
9.1
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
8.83

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 7/9
จำนวนลูกค้า Lv 6/9

เลือกภาษา