GOON V1.5 RDA 24mm clone
รายละเอียด
-เส้นผ่านศูนย์กลาง 24mm
-ทำจากอลูมิเนียมและสแตนเลส
-รูระบายอากาศ
-ปลายหยดเรซิน
-โคลนคุณภาพสูง

ຄົງເຫຼືອ ໄດ້ແຕ້ມ
น้ำเงิน Sold Out -

ຄວາມເຫັນຂອງລູກຄ້າ (0 ຄົນ)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0