บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 01/10/2565
ควันบุหรี่ใช้เวลา 45 นาที แต่ควันบุหรี่ไฟฟ้าใช้เวลาเพียง ไม่กี่วินาที

ควันบุหรี่ใช้เวลา 45 นาที แต่ควันบุหรี่ไฟฟ้าใช้เวลาเพียง ไม่กี่วินาที

คนทั่วไปที่ไม่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้านั้น มักมองว่าควันของบุหรี่และควันระเหยของบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีอันตรายที่เทียบเท่ากัน แต่ความเข้าใจนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิด 
อีกทั้งควันระเหยของบุหรี่ไฟฟ้ายังสามารถสลายตัวไปได้อย่างรวดเร็วกว่ามาก วันนี้ทาง Hondavape นำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมานำเสนอให้แก่คุณแล้ว

งานวิจัย: ควันระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการสลายตัว ควันบุหรี่ใช้เวลา 45 นาที


            จากการสำรวจหลายครั้งที่ดำเนินการโดยองค์กรสาธารณสุขเริ่มบ่งชี้ว่าชาวอเมริกันจำนวนมากเชื่ออย่างผิด ๆ ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นอาจถึงตายได้เท่ากับการสูบบุหรี่ 
ข้อมูลที่ผิดที่แพร่กระจายทางออนไลน์โดยองค์กรสาธารณสุขและผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาให้ทำการต่อต้านยาสูบเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความสับสนนี้ เนื่องจากทั้งบุหรี่ไฟฟ้า
และผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ติดไฟได้นั้น สามารถผลิตควันสีขาวๆที่มองดูแล้วเกือบจะเหมือนกันอย่างไม่ผิดเพี้ยน โดยเฉพาะกับทั่วไปที่ไม่สูบบุหรี่ จึงค่อนข้างง่ายที่จะเข้าใจว่าทำไมคนอเมริกันจำนวนมาก
จึงเชื่ออย่างผิด ๆ ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสองมีอันตรายเท่ากัน

            ในต้นปี 2018 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบศักยภาพของมะเร็งจากผลิตภัณฑ์ที่ให้สารนิโคติน จากทั้งบุหรี่ไฟฟ้ากับควันบุหรี่ (BMJ Tobacco Control) 
ระบุว่าควันระเหยของบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีพิษน้อยกว่าควันบุหรี่ทั่วไปถึง 99 เปอร์เซ็นต์ กระนั้น ประชากรทั่วไปส่วนใหญ่ก็ยังคงมีความไม่เชื่อมั่นในบุหรี่ไฟฟ้าที่ให้ประโยชน์ด้านสุขภาพของการช่วยชีวิต
สำหรับผู้ที่มาพยายามจะเลิกสูบบุหรี่

 

วิทยาศาสตร์บุหรี่ไฟฟ้า: การบรรจบกันของเทคนิคการวิจัยไฮเทคและแบบดั้งเดิม


            จากการวิจัยในปี 2018 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จาก Department of Environmental Technology, Kaunas University of Technology
, Lithuania ได้กำหนดขึ้นเพื่อกำหนดความแปรปรวนที่อาจเกิดขึ้นในกรอบเวลาการกระจายระหว่างควันระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าและควันบุหรี่ที่ติดไฟได้ การวิจัยนี้นำโดยนักวิจัยที่ชื่อว่า Dr. Dainius Martuzevicius 
ที่ได้ค้นพบความแตกต่างที่สำคัญบางประการโดยการสร้างห้องจำลองที่ออกแบบมาเป็นพิเศษพร้อมระบบระบายอากาศที่ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

ะเบียบการสำหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีรายละเอียดมากและซับซ้อนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนข้ามกัน หรือการรับรู้ถึงการจัดการทางวิทยาศาสตร์ 
อาสาสมัครที่คัดเลือกมาเป็นพิเศษสามคนจะเป่าควันบุหรี่หรือควันระเหยบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปในห้องจำลอง ขณะที่วางหุ่นจำลองที่มีเซ็นเซอร์ไฮเทคไว้ภายในห้องเพื่อเป็นตัวแทนของผู้คนรอบข้างทั่วไปที่ไม่สูบบุหรี่

            เซ็นเซอร์จะตรวจสอบข้อมูลทางสถิติ เช่น จำนวนของควันระเหยหรืออนุภาคควันที่เข้าสู่ห้อง จำนวนของอนุภาคที่แทรกซึมเข้าไปในเซ็นเซอร์ระบบทางเดินหายใจของหุ่นจำลอง 
ขนาดอนุภาค และระยะเวลาที่อนุภาคจะระเหยจนหมด นักวิทยาศาสตร์ใช้สถานการณ์การระบายอากาศ ความชื้น และอุณหภูมิห้องหลายแบบ และผู้เข้าร่วมที่เป็นมนุษย์จะได้รับเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ที่ติดไฟได้ และบุหรี่ไฟฟ้าที่จำหน่ายจากร้านบุหรี่ไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ สำหรับใช้ในการทดลองเท่านั้น

อุณหภูมิห้องโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 19-23 องศาเซลเซียส และระดับความชื้นถูกควบคุมอย่างระมัดระวังให้อยู่ระหว่าง 30-38 เปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกัน ตัวหุ่นจำลองเองก็ได้รับความร้อนถึง 31-34 องศาเซลเซียสอย่างสม่ำเสมอ
 ซึ่งแสดงถึงอุณหภูมิร่างกายปกติที่มีสุขภาพดีของมนุษย์ทั่วไป รายละเอียดของการวิจัยได้รับการบันทึกไว้ในสิ่งพิมพ์, Characterization of the Spatial and Temporal Dispersion Differences between Exhaled E-cigarette mist and Cigarette Smoke 
(Nicotine and Tobacco Research)

            สิ่งที่ทีม Martuzevicius ค้นพบคือควันที่ผลิตจากบุหรี่ที่ติดไฟได้ยังคงอยู่ภายในห้องจำลองสถานการณ์เป็นเวลาระหว่าง 30 ถึง 45 นาที ขึ้นอยู่กับความชื้น อุณหภูมิห้อง
 และการระบายอากาศในห้อง ในทางกลับกันควันระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ผลิตภายใต้สภาวะแวดล้อมเดียวกันจะระเหยหมดภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

“สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภท ความเข้มข้นของอนุภาคที่บันทึกหลังจากแต่ละพัฟมีลำดับความสำคัญเท่ากัน อย่างไรก็ตาม สำหรับบุหรี่ไฟฟ้า ความเข้มข้นของอนุภาคกลับคืนสู่ค่าปกติอย่างรวดเร็ว
ภายในไม่กี่วินาที สำหรับบุหรี่ทั่วไป ความเข้มข้นของอนุภาคจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจะกลับไปสู่ระดับปกติหลังจากผ่านไป 30-45 นาที ต่างจากอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่ทดสอบ 
ความแปรผันของเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับอัตราการระบายอากาศของห้อง การวัดขนาดอนุภาคแสดงให้เห็นว่าอนุภาคบุหรี่ไฟฟ้าที่หายใจออกนั้นมีขนาดเล็กกว่าที่ปล่อยออกมาใน
ระหว่างการสูบบุหรี่แบบธรรมดาและระเหยไปเกือบจะในทันทีหลังจากหายใจออก ซึ่งส่งผลต่อการกำจัดอนุภาคผ่านการระเหยมากกว่าการกระจัดกระจายโดยการระบายอากาศ”


            นักวิทยาศาสตร์ยังระบุด้วยว่ากรอบเวลาการระเหยของควันบุหรี่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายอากาศของห้อง ตัวอย่างเช่น ห้องที่มีระบบระบายอากาศไม่ดีหรือล้าสมัย 
อาจแปลเป็นอัตราการกระจายควันที่นานขึ้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม สำหรับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ความสามารถในการระบายอากาศนั้นมีความสำคัญน้อยกว่ามาก