V [พอดเปล่าแท้งเปล่า] Smok Nord2 Empty Pod 1กล่อง 3 ชิ้น

Wishlist: (0)

[พอดเปล่าแท้งเปล่า] Smok Nord2 Empty Pod 1กล่อง 3 ชิ้น

NORD 2 TANK FOR NORD COIL
ตัวนี้เป็นแท้งค์เปล่า ไม่มีคอยล์มาให้นะครับ แท้งค์ชุดนี้สำหรับใส่คอยล์ NORD ไม่สามารถใส่คอยล์ของ RPM ได้นะครับ

คงเหลือ ได้แต้ม
Pod for Nord Coil 20 ชิ้น -

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 490.00 ฿ 300.00
SALE -38.78%
  สินค้าคงเหลือ
  แต้มสะสมที่ได้