F IJOY Aria Opod Cartridge 3ml 0.6 ohm [1กล่อง2ชิ้น] [พอดเปล่าพร้อมคอยล์]

Wishlist: (0)

 IJOY Aria Opod Cartridge 3ml 0.6 ohm [1กล่อง2ชิ้น] [พอดเปล่าพร้อมคอยล์]

หัวพอดแท็งก์น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า IJOY Aria Opod Cartridge 3ml 0.6 ohm 2 ชิ้นต่อ แพ๊ค จากแบรนด์ IJOY ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับบุหรี่ไฟฟ้าพกพาประเภทพอดตัวดังของแบรนด์เดียวกันอย่าง IJOY Aria Pro Pod Kit 900mAh สามารถจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าได้มากถึง 3 ml พร้อมระบบป้องกันการรั่วซึมของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในตัวที่เป็นเลิศ ประสิทธิภาพในการใช้งานยอดเยี่ยม พร้อมความคุ้มค่าเกินใครเพรามีถึง 2 ชิ้นให้ใช้งานในผลิตภัณฑ์   IJOY Aria Opod Cartridge 3ml 0.6 ohm 2 ชิ้นต่อ แพ๊ค  ตัวนี้ตัวเดียว

คงเหลือ ได้แต้ม
ธรรมดา 299 ชิ้น -

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0