GENTLE HAND SPRAY

ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้เราต้องมีการป้องกันหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัย หรือแม้กระทั่งการล้างมืออยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเรียกได้ว่าไอเทมนี้นั้น มีความจำเป็น เป็นอย่างมาก เหมาะกับองค์กรณ์ ร้านค้า หรือสำนักงาน ซึ่งขนาดปริมาณเท่านี้บอกเลยว่าซื้อไปครั้งเดียวใช้คุ้มค่าเกินราคาอย่างแน่นอน

ปริมาณบรรจุ  :  1000 ml

คงเหลือ ได้แต้ม
ธรรมดา Sold Out -

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0